Fråga 2017/18:1484 Tidigarelagd slåtter av vall

av Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den ihållande torkan har skapat stora problem inom jordbruket på många håll i Sverige. Många tvingas nu nödslakta kor på grund av foderbrist.

Enligt medieuppgifter arbetar Jordbruksverket med Näringsdepartementet för att förmå EU att ge Sverige rätt att ge dispenser för att skörda vall i marker som ligger i träda samt i andra zoner som inte får skördas på grund av EU-regler. Men hittills har man inte fått något gehör.

Det behövs nu ett snabbt agerande från regeringen.

Min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht är:

 

Vad gör statsrådet och regeringen för att dessa bönder, som är i djup kris, snarast ska kunna slå vall i träda och i andra zoner som inte får skördas på grund av gällande EU-regler?