Fråga 2017/18:1315 Bemanningen på Kronofogdens specialindrivning

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Kronofogdens specialindrivningsverksamhet (S-teamen) har varit en stor framgång i arbetet med att bekämpa organiserad brottslighet. I samverkan med bland andra Skatteverket, tullen och polisen arbetar man systematiskt för att säkra och utmäta tillgångar som kan knytas till personer som misstänks för eller är dömda för ekonomisk brottslighet.

I en skriftlig fråga i december 2017 uppmärksammade jag att det södra teamet (Göteborg/Malmö) hade en mycket ansträngd personalsituation. Glädjande nog tillsköts kort därefter resurser och två tjänster utlystes. Bemanningssituationen på det södra teamet är emellertid alltjämt ansträngd.

Nu kommer återigen rapporter om minskad bemanning med tjänster som inte återbesätts. Det är allvarligt eftersom vi har kunnat se en tydlig eskalering av allvarlig brottslighet i södra Sverige.

Med anledning av att vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att säkerställa en god specialindrivningsverksamhet i hela landet?