Fråga 2017/18:1310 Trängselskatt för blodbussar

av Boriana Åberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I många av Sveriges regioner och landsting råder ofta stor blodbrist på sjukhusen. Som ett led i att öka antalet bloddonatorer finns mobila så kallade blodbussar som kör omkring i landet.

Blodbussarna lyder dock under ett antal regleringar som hindrar framkomligheten för dem. Bland annat måste de betala trängselskatt och är alltså inte undantagna denna, så som exempelvis polisbilar och ambulanser är. Blodbussarna utgör en viktig del av den landstingsdrivna vården, och det är mycket viktigt för sjukhusens verksamhet att de på ett enkelt och smidigt sätt kan ta sig fram överallt. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att blodbussarna ska kunna undantas från trängselskatten?