Fråga 2017/18:1303 Riksdagens tillkännagivande om gårdsförsäljning av alkohol

av Lars Hjälmered (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

I april tog riksdagens socialutskott beslut om att uppmana regeringen till en förändring av lagstiftningen som ska möjliggöra gårdsförsäljning av alkohol.

Den 2 maj klubbade därefter riksdagen igenom ett tillkännagivande där man vill att regeringen ska verka för en ny alkohollagstiftning som innebär att Systembolagets monopol kan värnas samtidigt som det blir möjligt att bedriva gårdsförsäljning i Sverige.

Detta torde inte vara kontroversiellt. I övriga Europa är gårdsförsäljning av alkohol redan tillåtet sedan länge, och i vårt östra grannland Finland, som har ett statligt alkoholmonopol i form av Alko, sker också gårdsförsäljning. Det som fungerar väl i Finland fungerar väl i Sverige. Gårdsförsäljning i vårt land skulle därtill stärka landsbygden, öka turismen och bidra till fler och nya arbetstillfällen.

Det finns ingen anledning för regeringen att dra riksdagens tillkännagivande i långbänk utan det är nu dags att direkt se över möjligheterna och förutsättningarna för att möjliggöra gårdsförsäljning av alkohol i Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

När avser ministern att inleda utredningsarbete, och när överlämnas ett konkret lagförslag till riksdagen som öppnar upp för gårdsförsäljning?