Fråga 2017/18:1269 Problem på bostadsmarknaden

av Mats Green (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Regeringen har hållit ett mycket högt tonläge i den bostadspolitiska debatten och hittills hävdat att bostadsbyggandet varit det största sedan miljonprogrammets dagar. Sedan i höstas har dock byggtakten minskat, och prognoser från såväl Boverket som Sveriges Byggindustrier pekar alla på en avsevärd minskning under 2018. Boverket sänker sin prognos för påbörjade bostäder från 68 000 till 60 000 bostäder. Det är en minskning med 11 procent jämfört med år 2017, då knappt 68 000 bostäder påbörjades enligt preliminära uppgifter från SCB. Enligt Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos minskar dessutom antalet påbörjade bostäder från 55 000 nybyggnationer 2018 till 46 000 under 2019. Det är ett tapp med nästan 20 000 sedan toppen 2017.

Som en logisk följd av nedgången i bostadsbyggandet kommer nu också rapporter om att företagen börjat varsla anställda. Än mer oroväckande är att antalet konkurser i byggindustrin ökat den senaste tiden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att vända den negativa utvecklingen på bostadsmarknaden?