Fråga 2017/18:1175 Anmälningsplikt för kyltorn

av Beatrice Ask (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Fyra personer dog efter att ha smittats av legionella som spridits från ett kylsystem på ett tak i Kista i norra Stockholm. Händelsen inträffade förra sommaren, men myndigheterna gick aldrig ut med någon information till allmänheten, och först efter det sjätte fallet fick vården kännedom om smittan.

Fallen upptäcktes inom loppet av elva veckor, men det dröjde sex veckor innan information gick ut till vården om att vara extra vaksam på smittan.

Det visade sig att smittan spridits i luften med vattendimma från så kallade kyltorn – ett typ av kylsystem där vatten används för att kyla till exempel serverhallar eller tryckerier. Tornen finns bland annat på och i fastigheter som gallerior, större livsmedelsbutiker, industrier och sjukhus.

Det finns inga uppgifter om hur många eller var kyltornen finns eftersom de inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Att leta efter smittkällor är därför svårt. I det utredningsarbete som har utförts har man sett att – utöver det kyltorn som bar på den aktuella smittan – ytterligare ett kyltorn har visat sig bära på smitta, och det har sanerats. Kyltorn har orsakat de största utbrotten av legionella i världen, och i tornen har man, enligt Folkhälsomyndigheten, påträffat bakterier som är bland de mest smittsamma.

Det aktuella utbrottet visar hur viktigt det är att ha ett fungerande regelverk för kyltorn för att underlätta för myndigheterna att snabbt kunna identifiera potentiella smittkällor vid utbrott och stoppa dem.

Norge, Storbritannien, Tyskland och Spanien är några länder som efter utbrott har lagstiftat om registrering av kyltorn och krav på egenkontroll med regelbunden provtagning.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vilka åtgärder avser ministern att, inom sitt ansvarsområde, vidta så att Sverige får regler om registrering av kyltorn och krav på regelbunden kontroll av dem så att det kan bli möjligt att identifiera smittkällor vid utbrott?