Interpellation 2017/18:553 Rapporten från FN:s rasdiskrimineringskommitté

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Nyligen presenterade FN:s rasdiskrimineringskommitté en rapport avseende situationen i Sverige.

Rapporten målar upp en svart och tämligen onyanserad bild av situationen i Sverige, och man begär att Sverige ska vidta ett antal åtgärder.

Rapporten har fått kritik för att ge en snedvriden, rentav extrem, bild av situationen i landet. Den baseras på underlag som kommittén har inhämtat från ett urval av organisationer varav några har ifrågasatts, exempelvis Afrosvenskarnas riksförbund och Sveriges Unga Muslimer.

Att det förekommer rasism och hatbrott i Sverige är inte på något vis okänt, men frågan är huruvida möjligheterna att belysa och motverka dessa problem gynnas av en rapport som denna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

  1. Delar ministern och regeringen bedömningarna och slutsatserna i rapporten?
  2. Vilken syn har ministern och regeringen på metodiken bakom framtagandet av rapporten, exempelvis gällande urvalet av de organisationer varifrån underlag har inhämtats?
  3. Vilka åtgärder avser regeringen att vidta med anledning av rapporten?