Motion till riksdagen
2017/18:3334
av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Erkännande av folkmordet i Irak och Syrien


 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen med anledning av resolution 2091 bör erkänna Islamiska statens terrorkampanj i Irak och Syrien under de senaste åren som folkmord och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I januari 2016 biföll Europarådets parlamentariska församling en resolution om resande stridande i Syrien och Irak som förklarade terrorgruppen Islamiska Staten terrorkampanj under de senaste åren som folkmord. Liknande förklaringar har kommit från Europaparlamentet och den amerikanska senaten.

Utdrag ur resolutionen ”Foreign fighters in Syria and Iraq” 2091

2. The Parliamentary Assembly condemns in the strongest terms the recent terrorist attacks which took away the lives of hundreds of citizens of Turkey, the Russian Federation, Lebanon, France, Tunisia, and of many other countries, and reaffirms its position of principle in support of the fight against terrorism in all its forms and wherever it occurs. It notes with great concern that many of these recent terrorist attacks are claimed by, and may be attributed to, individuals who act in the name of the terrorist entity which calls itself IS/Da’ish and who have perpetrated acts of genocide and other serious crimes punishable under international law. States should act on the presumption that IS/Da’ish commits genocide and should be aware that this entails action under the 1948 United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

Islamiska Statens systematiska förföljelse av etniska och religiösa minoriteter, i och omkring de områden de kontrollerar har med rätta chockat den civiliserade världen. Organisationen har exempelvis kidnappat hundratals kristna assyrier och tvingat dem att leva under ett fruktansvärt förtryck i sitt egenhändigt utropade kalifat. IS-terrorister har försatt ett stort antal yazidiska kvinnor i sexuellt slaveri medan männen dödades och dumpades i massgravar.

Målet med Islamiska Statens terrorkampanj är att lämna bakom sig en inte bara mänsklig utan även kulturell öken. Deras mål är att förinta de kristna och yazidiska minoriteternas historia, deras religiösa identitet och allt som dessa grupper har kvar av sitt nästan 2000-åriga kulturarv.

Den svenska juridiska definitionen av folkmordsbrottet är hämtat från Internationella brottmålsdomstolens Romstadga och definierar gärningen som att:

(I) med avsikt att helt eller delvis förgöra en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan

(II) vidta vissa gärningar avseende folkgruppen eller medlemmar av folkgruppen, nämligen

(a) att döda dem

(b) att tillfoga dem svår kroppslig eller själslig skada

(c) att uppsåtligen påtvinga folkgruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra dess fysiska undergång (helt eller delvis)

(d) att genomföra åtgärder som är avsedda att förhindra födelser inom folkgruppen, eller

(e) att med våld överföra barn från folkgruppen till en annan folkgrupp.

Sedan andra världskriget har ingen organisation på ett sådant systematiskt och målmedvetet sätt prickat av rekvisiten.

Som alla andra önskar Sverigedemokraterna att vi kunde göra mer för att motverka Islamiska Statens härjningar men Sveriges möjligheter till militärt stöd är tyvärr mycket begränsade. Därför måste Sveriges riksdag visa sitt otvetydiga stöd för Islamiska Statens offer, följa PACE:s resolution och erkänna Islamiska Statens terrorkampanj i Irak och Syrien mot framför allt araméer, kurder och yazidier under de senaste åren som folkmord.

 

Markus Wiechel (SD)

 

Björn Söder (SD)

Julia Kronlid (SD)

Johan Nissinen (SD)

Johnny Skalin (SD)