Fråga 2016/17:1437 Medicin för barn med cancer

av Karin Rågsjö (V)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Framgångarna för forskningen inom cancerområdet är anslående. Utvecklingen är väldigt positiv. Liv räddas, och överlevnaden för dem som drabbas av cancer har ökat kraftigt när det gäller vuxna.

Barncancerfonden visade i sin senaste rapport att det i dagsläget är 80 procent av de barn som drabbas av cancer som kan botas men att överlevnaden inte har förbättrats de senaste 15 åren. Den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år är just cancer, och de nya, effektiva medicinerna kommer inte barnen till godo.

Det finns flera anledningar till detta. För lite forskning kring barncancer är en orsak. Att nya mediciner lyser med sin frånvaro beror även på ekonomi. Förhållandevis få barn drabbas av cancer, vilket gör att lönsamheten är låg för den som utvecklar läkemedel.

Barnperspektivet måste bli tydligare för dem som arbetar med att ta fram läkemedel – läkemedelsbolagen.

Nuvarande regler inom EU säger att om en medicin utvecklas mot en diagnos som inte finns hos barn – till exempel bröstcancer – slipper företagen göra studier på barn. Men de molekylära och genetiska mekanismerna kan vara desamma för bröstcancer och cancerformer som drabbar barn, och enligt Barncancerfonden behöver kraven därför förändras.

Med anledning av detta vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Avser ministern att ta några initiativ för att på nationell nivå påverka utvecklingen av medicin för barn som drabbas av cancer så att överlevnaden ökar?