Fråga 2016/17:1435 Åtgärder mot den ökande bostadsbristen

av Ewa Thalén Finné (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Bostadsbristen i Sverige är fortsatt mycket stor och har nu utvecklat sig till en akut bostadskris på de flesta håll runt om i landet. För trots att byggandet har kommit igång ordentligt den senaste tiden växer samtidigt underskottet på bostäder.

Enligt en nyligen publicerad enkät från Boverket uppger 255 av landets 290 kommuner att det nu råder bostadsunderskott i den egna kommunen, vilket är 15 fler än i fjol och en ökning med 72 kommuner på bara två år. Även om byggandet kommer att fortsätta öka både 2017 och 2018 visar Boverkets enkät också att 75 procent av landets kommuner fortfarande kommer att ha underskott på bostäder på tre års sikt.

Det är uppenbart för alla att regeringens nuvarande politik med få konkreta reformer inte kommer att räcka om vi ska lyckas få fram fler bostäder och snabba på byggandet ytterligare. Regeringen måste nu visa handlingskraft och ompröva sin politik på flera viktiga punkter men även presentera fler åtgärder för att möta den snabba befolkningstillväxten och efterfrågan på bostäder. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Kommer statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att komma till rätta med det ökande bostadsunderskottet, och i så fall när?