Fråga 2016/17:1255 En ny regional infrastrukturplan

av Roger Haddad (L)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Nu under 2017 processas runt om i landet förslag till en ny regional infrastrukturplan. Fördelningen till länen/regionerna grundar sig enbart på antalet kilometer allmän väg inom respektive län/region. Detta innebär att det vid fördelningen inte tas någon hänsyn till länets/regionens ambitionsnivå vad gäller järnväg.

Underlaget för beräkning känns minst sagt omodernt och inte i samklang med våra miljöambitioner.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Anser statsrådet att det som beskrivs ovan är en bra fördelningsnyckel av statliga infrastrukturmedel och om inte, avser statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att förändra detta?