Motion till riksdagen
2016/17:529

Motionen utgår.