Motion till riksdagen
2013/14:Ju293
av Louise Malmström (S)

Stärkt skydd mot barnäktenskap


S6120

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stärkt skydd mot barnäktenskap.

Motivering

Enligt FN:s befolkningsfond UNFPA blir över 14 miljoner flickor under 18 år bortgifta varje år och problemet ökar för varje år som går. Även i Sverige förekommer det att föräldrar ansöker om dispens – och beviljas sådan – för att få gifta bort sina barn.

Den statliga utredningen Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap föreslog förra året att Sverige ska inta en mer restriktiv hållning men Regeringskansliet har hittills aviserat en proposition i frågan.

Det enda rimliga är att barn- och tvångsäktenskap kriminaliseras i Sverige och alla möjligheter till dispens och fullmaktsäktenskap tas bort samt att äktenskap med minderårig som ingåtts i ett annat land inte godkänns som äktenskap i Sverige.

Stockholm den 2 oktober 2013

Louise Malmström (S)