Riksdagsskrivelse

2011/12:91

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU8 Sekretess hos Försvarsexportmyndigheten samt vissa ändringar om immunitet och privilegier får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 december 2011

Per Westerberg

Claes Mårtensson