Riksdagsskrivelse

2011/12:229

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2011/12:UU14 Nytt värdlandsavtal med Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor samt ändringar i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 maj 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson