Riksdagsskrivelse

2010/11:146

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2010/11:SoU6 Värdlandsavtal för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 januari 2011

Per Westerberg

Per Persson