den 14 oktober

Fråga

2009/10:88 Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län

av Lena Hallengren (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Under våren 2007 hade jag en interpellationsdebatt med statsrådet om Kalmar län och den låga andelen statlig verksamhet som då fanns i länet. Bakgrunden var att Kalmar län hade drabbats hårt av företagsnedläggningar och därför tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen en samordningsman, Ulf Lönnqvist, som fick i uppdrag att komma med förslag på åtgärder. Ett av förslagen var att lokalisering av ny statlig verksamhet skulle prövas särskilt mot Kalmar län.

Under interpellationsdebatten sa statsrådet bland annat: ”Vi ska tänka på att de delar av landet som har låg andel av statlig verksamhet ska stå högt upp på listan när det nästa gång är aktuellt att flytta ut statliga jobb till olika delar av landet. Där tror jag att Kalmar län har goda förutsättningar att komma högt upp.”

Det har nu gått två år och fortfarande är andelen statlig verksamhet i Kalmar län mycket låg. Delar av den statliga verksamheten som nu finns i länet kommer att flyttas över till andra delar av landet.

Etablering av statlig verksamhet har ofta en positiv inverkan på den regionala utvecklingen. Det ser vi inte minst genom etableringen av högskolan i Kalmar. För att det ska ske en positiv regional utveckling behövs det naturligtvis flera satsningar än etablering av statlig verksamhet. Även regionala infrastruktursatsningar är nödvändiga för att det regionala näringslivet ska utvecklas och därmed skapa förutsättningar för regionala arbetsmarknader.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att etablera statlig verksamhet i Kalmar län och därmed bidra till en positiv regional utveckling?