den 3 juni

Fråga

2009/10:870 Myndigheters tillämpning av LOU gentemot småföretag

av Karin Nilsson (c)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Att vara företagare i dag är inte alltid så lätt som vi önskar. Det krävs stora personliga uppoffringar och ett stort personligt risktagande att våga satsa och driva ett företag. Därför måste vi politiker skapa en miljö som underlättar så mycket som möjligt för dessa människor. Ett sätt är tillämpningen av LOU. Men även denna lag kan skapa osäkerhet. Ett exempel som belyser detta hämtar jag ifrån mitt hemlän Kronoberg. Just nu färdas ett avgörande ärende genom våra förvaltningsdomstolar. Småföretaget MSE Weibulls vann en upphandling av Försvarets materielverk (FMV) värd 305 miljoner kronor. Projektet skulle starta den 1 januari 2008. Den 26 november 2007 hörde dock FMV av sig och meddelade att det inte skulle bli någon affär. Det visade sig att FMV aldrig haft ett politiskt beslut att stödja sig mot eller pengarna för upphandlingen – information som de undanhållit från MSE Weibulls. MSE Weibulls tillverkar komplicerade utbildningssystem och upphandlingsprocessen med att förbereda offerten och företaget för den stora uppgiften hade tagit flera år och kostat flera miljoner kronor. Företaget fick rätt i länsrätten men kammarrätten uttalade att en myndighet inte behöver ha avsatta medel för att starta en upphandling om de kan anta att de i framtiden kommer att få medel från staten. Rätten ansåg också att myndigheten inte var skyldig att redovisa om så var fallet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att upprätthålla förtroendet för myndigheters upphandlingar gentemot småföretag?