den 13 oktober

Fråga

2009/10:85 Riksbanken och kontanter

av Hans Olsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Vid årsskiftet 2008/09 fanns det ungefär 372 miljoner utelöpande sedlar till ett värde av 106,3 miljarder kronor. Många skäl talar dock för en minskad kontantanvändning. Sedlar och mynt kostar pengar att framställa och byta ut. Byten av valörer leder också till kostnader med att ändra olika automater som ska ta emot kontanter – i kassor, vid parkering etcetera. Kontanthanteringen lär kosta svenska företag miljarder.

Kriminella gillar kontanter och mycket av brottsutövningen handlar om att komma över kontanter, allt från stora spektakulära rån av värdetransporter och värdedepåer till rån av privatpersoner och butiker.

Säker förvaring av kontanter och värdetransporter av kontanter kostar också pengar samt bidrar till koldioxidutsläppen.

Riksbankens direktion beslöt den 13 mars 2008 att se över sedel- och myntserien. Två rapporter har redan publicerats. En tredje rapport med förslag till valörfördelningar med mera är planerad till hösten. Mot bakgrund av problemen och kostnaderna kring kontanthanteringen känns det märkligt att Riksbanken planerar för nya, breda utgivningar av sedlar och mynt av högre valörer. Snarare borde Riksbanken bidra till avvecklingen av kontanthanteringen.

Avser finansministern att ta initiativ till nya åtgärder för att påskynda avvecklingen av kontanthanteringen i samhället och även kontakta Riksbanken i frågan?