den 19 maj

Fråga

2009/10:817 Långa betalningstider

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

Det har vidtagits åtgärder, som till exempel uppskov av inbetalning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt, för att lindra effekterna av den osäkerhet som funnits på kreditmarknaden en längre tid. Även om situationen förbättrats något kvarstår problem. Ett sådant är långa betalningstider. Det gäller såväl offentlig sektor som näringslivet i stort.

Betalningar från myndigheter bör kunna förkortas samtidigt som samma krav bör ställas inom näringslivet.

Det är nödvändigt att myndigheter med flera tar sitt ansvar för att förbättra de mindre företagens likviditet, till exempel genom att förkorta betalningstider.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansministern:

Vilka åtgärder är finansministern beredd att vidta för att förbättra de mindre företagens likviditet?