den 29 april

Fråga

2009/10:774 Möjligheterna att få en hyresrätt

av Carina Moberg (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Täby kommun sålde för två år sedan merparten av sitt hyresbestånd till en privat fastighetsägare. Det gamla kösystemet med kö efter tid och behov har ersatts av ett förturssystem kopplat till hur mycket pengar man sätter in hos ett dotterbolag till fastighetsbolaget. Tidigare köande har förlorat sin köplats till förmån för dem som betalar. Hyresrätten har i Täby blivit en handelsvara.

Min fråga till bostadsministern är:

Avser statsrådet att ta något initiativ för att förhindra en utveckling som innebär att möjligheten till att få en hyreslägenhet blir beroende av hur mycket pengar man kan betala?