den 24 september

Fråga

2009/10:30 Likhet inför lagen i kommuners beslutsfattande

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I somras tvingades landshövdingen på Gotland att avgå efter att ha uttryckt något som uppfattades som att lagar och regler kunde tillämpas olika beroende på vem som sökte byggnadslov.

I Norrköping har det lokalt via kommunens byggnadsnämnd fattats beslut om att dels tillåta vissa radiomaster, dels förbjuda andra radiomaster trots att det i sammanhanget är svårt att förstå varför den ena masten tillåts när en annan mast med samma storlek och liknande geografiskt läge inte tillåts.

Med andra ord verkar det finnas utrymme att behandla kommunmedborgare olika trots att regelverket gör gällande att alla ska få en allsidig och rättvis prövning samt att likhet inför lagen ska gälla.

Min fråga till statsrådet Mats Odell är följande:

Med anledning av det anförda, har statsrådet för avsikt att vidta några åtgärder i syfte att säkerställa rättssäkerhet och likhet inför lagen i kommuners beslutsfattande?