den 20 oktober

Fråga

2009/10:117 Reglering och tillsyn av hedgefonder och riskkapitalföretag

av Raimo Pärssinen (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

En hedgefond är ett sammanfattande begrepp för många olika typer av specialfonder. Gemensamt för dem är att de har friare regler för sina placeringar än exempelvis aktiefonder. De kan använda belåning, blankning och placeringar i olika typer av derivat för att öka sin avkastning. Namnet antyder att fonderna är baserade på hedging,”helgardering”, men trots att affärsidén bygger på att fonden alltid ska ge positiv avkastning oavsett hur det går på börsen, är det i praktiken fullt möjligt att fonden går med förlust.

Europeiska centralbanken har oroat sig över att de populära hedgefondernas placeringsstrategier blir alltmer likriktade, vilket innebär att de tillsammans förstärker en eventuell negativ trend på ett sätt som skulle kunna utlösa en finansiell chock. Genom fondernas relativt höga skuldsättningsgrad skulle bankvärlden också drabbas av effekterna. Riskkapital är en samlingsterm för ett sätt att finansiera ett företags start och tillväxt. Riskkapitalister tjänar pengar genom att investera pengar i behövande bolag och oftast räknar de med att göra stora vinster. Investeringarna är ofta riskfyllda och resultatet kan bli stora vinster men också stora förluster för riskkapitalföretagen. Riskkapitalföretagen saknar också egna finansiella muskler för att möta kriser i de företag de köpt upp.

Kommissionen har presenterat förslag till direktiv för så kallade alternativa investeringsfonder. Alla sådana förvaltare till större fonder skulle vara auktoriserade samt bli föremål för reglering och tillsyn. Direktivet lär innehålla krav vad gäller riskhantering, likviditet och kapital.

Avser statsrådet att ta initiativ till auktorisation, tillsyn och reglering av svenska hedgefonder och riskkapitalföretag?