den 24 augusti

Fråga

2009/10:1000 Bostadsbyggande i Borlänge

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Borlänge är nu en kommun som expanderar. Ett starkt ökat etableringsintresse kan spåras efter Ikeas besked om att bygga ett nytt varuhus. Ikeas etablering handlar om 600 arbetstillfällen. I förlängningen kan över 1 000 nya jobb skapas.

Från kommunens sida finns en hög ambition om att bygga bostäder. Många människor arbetspendlar redan i dag till kommunen. Om trycket på arbetsmarknaden ökar är det viktigt att kunna erbjuda bra boendealternativ. I planberedskapen finns nu 730 bostäder i hyresrätt, bostadsrätt och villor. Men höga byggkostnader är ett problem. Inrättandet av ett så kallat nyproduktionsstöd skulle underlätta.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att stimulera nyproduktion av bostäder?