den 21 maj

Interpellation

2009/10:427 Situationen på bostadsmarknaden

av Leif Jakobsson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Under de år Mats Odell varit ansvarig för bostadspolitiken har byggandet av bostäder rasat drastiskt i Sverige. Byggandet av hyreslägenheter och studentbostäder har minskat kraftigt. Raset inleddes långt innan finanskrisen – nämligen direkt efter regeringens beslut att abrupt ändra spelreglerna för bostadsbyggandet.

Avskaffandet av investeringsstöden resulterade i ett kraftigt missgynnande av hyresrätten och naturligtvis störtdök byggandet. Mats Odells kommentar då var att bostadsmarknaden var ”dopad” och att med regeringens politik skulle bostadsbyggandet öka.

År 2006 påbörjades nästan 40 000 lägenheter. Förra året blev det ca 15 000. Resultatet av regeringens politik är alltså att två tredjedelar av bostadsbyggandet försvann när det egentligen skulle behöva öka.

Mina frågor till statsrådet är därför:

Är statsrådet tillfreds med resultatet av borttagandet av investeringsstöd till hyresrätter och bostadsrätter?

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta i syfte att snabbt öka bostadsbyggandet med anledning av det ovan anförda?