den 17 februari

Interpellation

2009/10:257 Bankernas bonussystem

av Bosse Ringholm (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Det är alldeles uppenbart att den borgerliga regeringen har misslyckats med att få stopp på bankernas och finansinstitutens bonusexcesser.

Uttalanden från statsministern, finansministern och finansmarknadsministern har negligerats av bankerna. Finansinspektionens nya regler har inte haft någon verkan.

Till och med banker med statligt ägande struntar i regeringens uttalanden.

Jag vill därför fråga om statsrådet är beredd att ge Finansinspektionen i uppdrag att föreslå en skärpning av regelverket för bonusar för banker, finansinstitut med flera.

Är statsrådet beredd att se över om stabilitetsfonden kan användas för att dämpa bankernas excesser i fråga om bonusar genom exempelvis en riskdifferentiering av avgiften till fonden?