den 2 december

Interpellation

2009/10:153 Förutsägbarheten för ekonomin i kommuner och landsting

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Sveriges Kommuner och Landsting har länge efterlyst mer förutsägbara ekonomiska villkor för kommuner och landsting. Den utredning som är på gång måste fokusera på förutsägbara statsbidrag som kan skapa stabilitet i verksamheten.

”Omsorg om äldre och funktionshindrade, sjukvård, utbildning m.m. är verksamheter som bör präglas av stabilitet och ha förutsättningar att utvecklas i takt med behoven”, skriver Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Finanskrisen har gjort det extra tydligt att det behövs en bättre ekonomisk stabilitet i kommuner och landsting. Det har inneburit ett skattebortfall på minst 30 miljarder kronor. Dessutom har den borgerliga regeringen övervältrat kostnaderna på kommunerna genom att försämra den ekonomiska tryggheten för sjuka och arbetslösa. Osäkerheten är mycket stor om vad som händer 2011 och 2012 eftersom regeringen inte vill ge långsiktiga besked. Flera tusen välfärdsarbetare kommer tyvärr att få lämna sina jobb.

Vad avser finansministern att göra för att säkerställa att kommuner och landsting får förutsägbara ekonomiska villkor?