Riksdagsskrivelse

2009/10:66

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU8 Immunitet och privilegier för Europol får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 november 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson