Riksdagsskrivelse

2009/10:269

Regeringen

Försvarsdepartementet1

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2009/10:FöU8 Försvarsmaktens personalförsörjning m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 maj 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2009/10:270 till Riksrevisionens styrelse