den 13 november

Fråga

2008/09:242 Förberedelser för förstörelse av en utbyggd Slite hamn

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Företaget North Stream finansierar med i storleksordningen 100 miljoner kronor en utbyggnad av Slite hamn på Gotlands östra kust. Hamnens kapacitet för att ta emot tung materiel ökas därmed i icke oväsentlig utsträckning.

Vad avser försvarsministern att vidta för åtgärder, så att det i samband med utbyggnaden av Slite hamn vidtas sådana åtgärder vid projektering och byggnation att förstörelse av hamnanläggningen enkelt låter sig göras även vid en hastig försämring av säkerhetsläget i vår omvärld?