den 18 september

Fråga

2008/09:13 Globala finanskrisen

av Hans Hoff (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Den globala finanskrisen förvärras nu dag för dag. Frågan är nu inte om fler banker och finansinstitut kommer att drabbas av konkurser. Frågan är snarast vilka som är näst på tur och hur allvarligt detta kommer att skada ekonomin och förtroendet för den finansiella sektorn i stort. Regeringen har enligt min mening inte på något sätt tagit denna fråga på allvar. Enligt min mening borde regeringen nu agera genom att ge Finansinspektionen i uppdrag att omedelbart genomlysa vilka risker som finns i de svenska bankerna, AP-fonderna och den finansiella sektorn i övrigt. Insättningsgarantin som garanterar de svenska hushållen sina besparingar uppgår i dag till 250 000 kronor. Som jämförelse kan man konstatera att insättningsgarantin i USA är ca 600 000 kronor. Enligt min mening borde regeringen snarast höja insättningsgarantin till åtminstone samma nivå för de svenska hushållen.

Vilka åtgärder avser statsrådet att verka för att regeringen vidtar för att genomlysa risker som finns i det finansiella systemet i Sverige?