den 21 oktober

Fråga

2008/09:123 Avstannande bostadsbyggande

av Carina Moberg (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I dag presenterade Boverket sina senaste analyser av bostadsbyggandet. Det vi sett under en längre tid – att bostadsbyggandet faller – bekräftas nu av regeringens egen myndighet Boverket. Bostadsbyggandet minskar kraftigt, från en redan tidigare alltför låg nivå. Antalet påbörjade bostäder bedöms fram till år 2009 minska med hela 40 procent eller 16 000 bostäder jämfört med de faktiska byggstarterna år 2006 och större delen av minskningen sker redan i år. Allvarligast är situationen på hyresmarknaden. Men nu ser vi också att marknaden för bostadsrätter och äganderätt tappar fart i snabb takt. Trycket från dem som står utanför bostadsmarknaden, inte minst ungdomar ökar för var dag. Alarmerande bedömningar pekar på att bostadsbyggandet kommer att halveras under nästa år. Detta är oacceptabelt. Samhället har ett ansvar för att människor finner en lämplig bostad, staten måste vidta åtgärder nu.

Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har bostadspolitiken helt upphört att fungera. Stödet för bostadsbyggande är borttaget och ansvaret överlåtet till en marknad som nu bevisar sitt misslyckande. Nu ser vi tydligare än någonsin resultatet av den förda politiken.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka bostadsbyggandet och i synnerhet produktionen av hyreslägenheter?