den 7 augusti

Fråga

2008/09:1128 Underlag inför beslut om leverans av Meteor

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Sverige har investerat miljardbelopp i utvecklingen av jaktroboten Meteor med lång räckvidd sedan starten 2002. Det är det enda paneuropeiska försvarsmaterielprojektet av någon betydenhet som vi deltar i.

Enligt försvarsindustrin behöver alla underleverantörskontrakt omförhandlas för leveranser av Meteor som beställs efter augusti 2010. Ledtiderna är långa. Men en första delbetalning behöver bara göras två år före första leverans.

Enligt Flight International är Meteor av betydelse för att Gripen i simuleringar ska prestera bättre än JSF. Därmed är Meteor av betydelse för Gripenexporten.

Vad avser försvarsministern att vidta för åtgärder för att säkerställa ett tillräckligt beslutsunderlag gällande Meteor före augusti 2010?