den 7 juli

Fråga

2008/09:1079 Fortsatt kvalificerad markmålsförmåga med JAS 39 Gripen

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

JAS 39 A/B beväpnades med bombkapsel 90 (BK 90) och robot 75 (Maverick) för bekämpning av luftvärnsförsvarade markmål. Bägge dessa vapen kunde avlossas från ett icke obetydligt avstånd.

JAS 39 C/D kommer bara att beväpnas med laserstyrd bomb. En sådan frifallande bomb kan från hög höjd användas för att bekämpa stillastående mål.

Det mest kostnadseffektiva sättet att vidmakthålla förmågan att bekämpa också rörliga och luftvärnsförsvarade mål torde vara att behålla robot 75.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder så att svenska flygstridskrafter också framgent ska kunna bekämpa rörliga och luftvärnsförsvarade markmål?