2008/09:88

   
   

stånd

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     

sionslag.

     

skäligt

andra

andra

pappersmarknaden.

marknaden.

pappersmarknaden.

pappersmarknaden.

om

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

man

tredje

sådan

gällande.

ning.

sägningen

tidens

stycket.

kunderna.

   
   

eller

drivs

genom

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

sionsavtalet

     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   

(Ju1989/238/L2)

2001:11)

förandeförordningen)

2006.

ning.

förslag.

utländskt

som

tivet.

handel

affärsrisker.

kommissionslag.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

förslag.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

värdepapper.

intressen.

värdepappersmarknaden.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

vänja.

säljning.

betydelse.

detta.

     
     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

bestämt.

lagen.

bör

marknaden.

avtalet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

handelsagentur)

kommittenten.

betalning.

ning.

mittenten.

lingar.

     

ett

hos

bland

pappersmarknaden)

Lagrådets

godkänt

mittentens

draget

betryggande.

     

vändigt

avvisar

kommissionsvarorna

borgenärer.

separationsrätt.

   

sion.

konkurs.

gäller

kommissionären

   

direkt.

sionären.

     
     

mission.

tredje

eller

mission.

skuldebrevslagen.

     

mot

lagen.

mitténs

viss

som

kommission.

avtalsbrott.

skyldigheter

ringar.

avgångsvederlag

uppdraget

upphör.

förlust.

ersätta

agentur.

reklamera.

     
     
     

lagen.

avtal.

mot

år.

     

telser.

hållande.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

förhållanden.

närernas

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

effekter.

kallas

genom

stycket)

materialrätter

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Sverige.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

förbindelse.

paragraf.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

varorna.

pappersmarknaden)

paragrafen.

avsnitt

pappersmarknaden)

uppdrag.

har

avsnitt

man.

bara

dragstiden.

1984:85.)

   
   
   
   
   
   
   
   

kommittenten.

belopp.

avsnitt

dragstiden,

upphörde.

avsnitt

missionären.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

andra

man.

kommittenten

för

melser.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

mot

panträtt

avtalet

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

som

förvaltaren

retentionsrätt.

domen.

betalning.

orsak.

fråga.

fordran.

kommittenten.

säljning.

ingångna

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

kommittentens

upprättats.

missgynnad.

värdepappersmarknaden)

talsfrihet.

44

för

nödvändigt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

kompensation.

avtalet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

redovisningsmedel.

köpet

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

kontraktsrättsliga

köplagen)

i

kommissionären.

kommissionären.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

närens

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

kommissionären.

underrättats.

kommittentens

betalning.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

mittenten.

kommittenten.

snitt

stånd.

ett

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

slut.

kommittenten.

insett

hållandevis

sionsavtalet.

misk

vid

absolut.

kommittentens

varor.

avsnitt

stånd.

kommittenten.

rörelsen.

har

avsnitt

enmansaktiebolag.

skriftligt.

hans

parter.

det.

ansvar.

delats

undgå

skyldigheter.

missionärens

skulle

   
   
   

kommittent.

förhållandevis

synpunkter.

rum.

konsument.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

annan

det

ske.

   

gäller.

kommissionärens

   

efter

avtalet.

handelsresande.

huvudman.

avskilda.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

kommande

upphöra.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(handelsagentur)

(kommission)

sedvänja.

huvudmannens

som

varor.

och

skadestånd.

medverkan.

uppdragstiden.

inte

provision.

mycket.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
         
         

vederlag.

antas.

insänt

anfört.

   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

trädande.

   

resande.

   

delsresande.

   
     
   
   
     
   
   
   
   
   
     

samfundet.

visningsmedel.

missionärsbolagets

   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

av

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

blir

dom.

   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ligger.

   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

namn

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

bolaget?

   

enligt

avvisa

närer.

borgenärer.

   
   
   
   

brev.

motfordringen.

   
   
   
     
     
     

närer.

ningsförpliktelse
     
     
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Bilaga

tredje

draget

parterna.

   
   

ingåtts.

limit.

belopp.

(1987:672)

tredje

utförts.

borgenärer.

borgenärer.

närer.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

omständigheten.

meningen.

tid.

avtal.

sionären,

hört.

mer

bestämmelser.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

denne.

skäligt

upphörde,

andra

andra

pappersmarknaden.

som

pappersmarknaden.

värdepappersmarknaden.

om

ligt,

godkänt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   

stycket.

   
   

eller

drivs

genom

   
   

heder.

sionsavtalet

hört.

kurrensklausul.

missionslag.

åt

det.

avskild

lydelse:

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

utformning: