2008/09:84

2008/09:84

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
       
       
       
   
   
   
       
       
       
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
     
       
     
     
     
     
   
     
     
     
       
       
     
       
       
       
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   
   
   
     
     
     
   
     
     
   
   
     
     
     
   
     
   
     

(1994:1220),

fästelse

(1994:1220)

4

   

telseregister.

register.

   
     
     
     
     
     
     
     
     
 
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   

föras

fört

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
     
     
   
   
   
   

stiftelsen.

räkenskapsårets

materialet

stiftelsen.

räkenskapsårets

     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
           
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
     
     
       
           
         
     
       
   
   
   

lämpas.

taren.

       
   
   
   
   
       
       
   
   
   
   
   
     
   
stycket.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

åren,

ring,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

annorlunda.

na.

annorlunda.

         
       
   
   
       
         
   
     
   
     
   
   
     

stiftelse.

klagas.

     
     
   

de

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   

registret

bildades.

   
   
   

om

om

     
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   

lag,

registreras.

förvaltaren.

registreras.

förvaltaren.

kursförvaltare

heten.

där.

       
     
   

tion

registrering.

   

lagen.

lagen.

   

stiftelser.

ärendet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

nämnda

     
   
         
       
   
     
       
     
   

till

före

(1972:205)

   

genom

hos

till

     
     
   
   
     
       
     
     
       

syn,

     
       
   
     
     
       
       

skyldigheten

skyldigheten

överstiger

gränsbeloppet.

pensionsutfästelse

     

morian.

stiftelselagen)

selagen.

lagen.

det.

kollektivavtalsstiftelser.

fysiska

förkortas.

bildats.

nummer.

myndigheten.

verket.

     
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

lagstiftning.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

dag.

dag.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

tillsynsbestämmelserna.

lagen.

   

belopp

eftersätts.

förmögenhetens

tillsynsmyndigheten

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ligare.

till

Regeringskansliet.

             
             

sådan

sammanställningen

vite.

det.

     

utlovat.

personalstiftelser.

stort.

revisor.

     

kompetens

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

problemen.

till

alltså

tillsynsmyndighetens

en.

ett

bort.

goda

undanröjs.

nedan.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   

myndigheten.

stiftelsen.

stiftelseregistret.

tas

eller

belägen.

dessa

verksamhet

finns

allmänheten.

insamlande

remiss.

insamlande

insamlingsstiftelser.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     

registrerade

särskilt.

vägandena.

lingsverksamhet.

insamlande

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

insamlingsstiftelser.

planering.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
       
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     

undviks.

anses

     
       
   
   
   
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
       
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   

processen.

lagen.

flera

     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   

lagens

regeringen.

styrelserna.

     

(1994:1220)

avsnitt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

myndigheten.

dessa)

föreskriften.

rätten.

stycket.

stiftelseförordnandet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

åren,

är

ett

viss

ansökan.

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ringsmyndighet.

rättat.

(1994:1220)

registreras.

företagsrekonstruktion

verkställighet.

utövas

årsperioden.

avsnitt

ikraftträdandet.

hos

inte.

(1994:1220)

allmän

nämnda

(1994:1220)

till

lagen.

avsnitt

ikraftträdandet.

     
     

regeringen.

kammarrätten.

rätten.

avsnitt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ställas

tillsyn,

(1999:1078)

inträder

överstiger

gränsbeloppet.

pensionsutfästelse

skyldig.

stiftelselagen,

stiftelseform.

fem

tillsynen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

upprätta

intresserade.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

möjligt.

i

följande

   

telseregister.

telseregister.

       
         
         
         

fört

föras

fört

   
   
   
         
       
   
           
   
   
   
   
         
   
     
           
       
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   
     
     
   
   
         
         

förvaltare.

utses.

lag.

ningslag.

särskilda

                 
   
   
         
   
         
                 
         
   
     
   
     
   
     
       
             
         
     
   
               
       
         
       
       
             
       
       
       
               
                 
           
   
   
   
   
           
   
             
   
   
             
   
       
   
   
         
     
         
         
       
     
styckena.
     
     
     
     
         
       
       
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
     
   
   
       

tid.

               
         
     
     
         
         
     
         
     
       
     
         
               

stiftelse.

om

rad.

registrerad

           
     
     
         
           
         

inrättat.

               
         
     
   
             
     
         
               
               
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   

registreras.

verksamheten.

där.

pensionsutfästelser

           
                 
   
       
   
   
         
             
     
             
           
               
             
               
                   

lydelse.

   

regeringen.

allmän

   

fastställas

ning,

offentlig

fastställas

ning,

offentlig

   
   
 
     
     
   
   
   
     
       
   
   
 
   
   
     
   
   
   

gränsbeloppet.

pensionsutfästelse

4

   

telseregister.

register.

         
           
     
         
     
       
     
           

föras

stiftelsen.

räkenskapsårets

materialet

räkenskapsårets

betryggande

   
     
 
   
   
   
   
   
     
   

förvaltare.

tare.

   
 
   
   
           
           
       
       
         
   
               
         
   
             
   
   
     
         
   
   
   
       
         

regeringen

tillsynsmyndigheten

   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
   
   
     
   
   
     
   
         
   
   
   
       
   
   
         
         
             
         
           
   
               
   
   
           
           
           
           
         
   
   
   
     
   
         
           
   
   
   
   
   
   
   
   

stiftelse.

     
     
     
     
           
     
           
     
       
     
       
           
     
     
         
   
         
   
         
     
   
     
   
         
     
   
   
   
   
         
   
   
     
         
         
         
         

stiftelseregistret

om

bildades.

om

rättat.

om

rättat.

om

                           
             
       
             
     
           
                 
                 
                     
                 
   
                     
     
     
     
     
       
               
                 
                         
         
     
     
     
               
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
                       
                 
     
     
     
     
     
           
     
     
     
             
     
           
               
     
         
     
     
               
       
               
     
         
             
         
         
         
         
   
     
     
           
               

ser.

förordnandet.

pensionsutfästelse

   

stiftelser.

ingen

stiftelser.

       
   
   
   
   
       
       
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

regeringen.

förvaltningsdomstol

(1994:1220)

   

hos

   
   
   
   
   

tillsyn,

           
   
   
           
     
           
   

resultaträkningen.

hänför

resultaträkningen.

lingskostnader

insamlingskostnader)

   
   
 
     
     
     
     

skyldigheten

skyldigheten

överstiger

gränsbeloppet.

pensionsutfästelse

Coopers.

4

   

telseregister.

register.

   
     
     
     
     
     
     
     
     
 
   
     
   
   
   
   
     
   
   
     
     

föras

fört

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
       
   
       
     
   
   
   
   
   
   
   
   
       

stiftelsen.

räkenskapsårets

materialet

stiftelsen.

räkenskapsårets

     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
       
     
     
       
   
   
   

lämpas.

taren.

       
   
   
   
   
       
       
   
   
   
   
   
     
   
stycket.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

åren,

ring,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

na.

annorlunda.

       
   
   
   
       
       
   
     
   
     
   
   
     

stiftelse.

klagas.

de

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   

registret

bildades.

   
   
   

rättat.

om

rättat.

om

     
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   

lag,

registreras.

förvaltaren.

registreras.

förvaltaren.

konkursförvaltare

heten.

där.

         
           
       
       
   
     

tion

   
   
   
   
   
   
   
   

registrering.

stiftelselagen

   

lagen.

lagen.

pensionsutfästelse

   

stiftelser.

ärendet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

nämnda

   
 
   
   
   
   
   
   
   

till

före

   

görande.

genom

hos

till

   
   
   
   
   

tillsyn,

   
   
 
     
     
     
     

skyldigheten

skyldigheten

överstiger

gränsbeloppet.

sionsutfästelse

   
   
   
   
   
   

(1994:1220),

m.m.,

Nilsson.