2008/09:83

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
     
       
       
       
       
   
       
     
     
     
       
       
         
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
       
     
     
       
       
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
   
     
     
     
     
     
     
   
   
     
     

(1979:1152)

följande

             
                       
                   
   
   
           
                 
       
   
           
   
         
       
               
             
                 
                       
     
         
       
       
   
           
                       
       
   
               
   
           
             
                 
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
             
     
     
     
           
         
             
           
     
         
     
     
             
     
         
           
     
           
         
                 
     
     
           
     
     
     
     
       
             
         
     
     
     
         
     
     
           
     
       
     
     
     
     
     
           
         
     
     
       
     
       
     
     
             
     
           
     
     
             
     
         
         
     
     
     
     
     
     
           
       
     
     
     
           
           
   
         
     
     
     
     

utgöra

     
       
     
     
     
     
         
     
     
     
     
     
             
     
     
         
     
     
     
             
     
           
     
     
     
       
     
         
         
       
           
       
           
           
   

bolags

   
   
   
   
           
       
     
   
   
   
     
   
   
       
   
         
   
   
       

anläggning

statlig

skolor.

     
         
       
     
     
           
     
           
     
     
     
     
     
       
     
     
       
   
         
           
         
   
   
   
   
     
   
       
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   

för

   
   
   
   
   
     
       
     
         
         
     
         
     
     
     
     
     
           
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
     
           
     
     
             
     
     
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(industrienhet)

impediment

eller

enhet)

(industrienhet)

impediment

     
   
     
     

ekonomisk

bruksenhet.

bruksenhet.

1.

taxeringsenheten.

och

enheten.

till

4.

skogsbruk.

taxeringsenheten.

enhet:

enheten.

och

enheten.

till

4.

skogsbruk.

taxeringsenheten.

     
     
     
         
       
       
     
   

enheten.

värderingsenhet.

enheten.

värderingsenhet.

området.

   
   
   
   
   
       
     
       
     
       
   
   
     
   
   
   
   
   
   

statlig

   

(1979:1152)

(1979:1152)

samma

obebyggd,

sådan

sådan

     
       
   
   
     
     

angivna

person.

fritidsbostad.

en

   
   
   
   
       
         
         
     
         
         
           
         
   
       
     
   
     
         

fastighetstaxeringslagen.

                 
       
               
                   
             
             
                 
             

kommunal

   

värderingsenheter,

värderingsenheter

värderingsenheter

                 
               
     
 
           
             
       
           
       
         
     
     
         
         
   
     
           
                     
           
     
     
   
   
   
   
     
     
     
   
   
   
   
   

2009.

husen.

   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

FTL.

mening.

”ägarlägenhet”.

FTL)

föreslagna

byggnad.

dessa

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   

än

het.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

ortsprismetoden.

modellen.

kommunal

lägenhetens

accepteras.

   
   
   
     

omfatta

het.

definieras.

fritidsbostad.

privatbostad.

lägenhetsenhet”.

     

utgör

promemorian.

bostadsrätter.

   
   
   
   

rätten.

lägenheter

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

särskilda

derår.

lägenheter.

   
   

enheter,

FAvL)

FAvL)

         
   
   
   
   
   
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     
   
   
   
   
     
     
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   

ningsdomstolarna.

   
   
   
   
   
   
 

för

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

statlig

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ägarlägenhetsenhet.

(1999:1229)

fritidsbostad.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

kommunal

ägarlägenhet.

lägenhet.

småhusen.

fastighet”.

(1979:1152)

   
   
             
                   
               
   
   
   
                   
       
   
           
   
     
           
               
             
                 
                   
     
         
         
         
   
         
     
   
             
   
           
             
                 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
           
           
     
       
     
     
     
             
         
         
         
         
           
     
       

Aktiebolags

         
         
     
   
   
           
         
     
         
   
         
   
       
       
   
       
     
       
     
     
         
     
     
     
     
     
     
     
         
         
     
       
     
     
         
         

sådana

       
       
   
   
   

verksamhet.

         
         
   
       
         
         

drivande

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
               
   
         
             
             
     
         
     
     
     
               
         
         
           
       
     

kationsändamål.

Aktiebolags

           
           
       
     
     
             
           
       
           
     
           
     
         
         
       
         
     
       
     
     
         
     
     
     
     
       
         
         
           
           
     
       
     
     
           
         

sådana

       
       
   
   
   

verksamhet.

           
           
     
         
           
           
     
     
       
     
     
 
     
     
     
     
   
         
   
   
       
   
       
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
   
   
             
             
   
   
   
         
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
       
     
   
   
   
   
   
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   

(industrienhet)

impediment

ersättningskraft.

enhet)

(industrienhet)

   

impediment

ersättningskraft.

   

ekonomisk

bruksenhet.

bruksenhet.

1.

enheten.

och

enheten.

till

4.

skogsbruk.

taxeringsenheten.

enhet:

     
   
   
     
 
   
   
     
 
   
     
 
   
     
 
     
 
 
     
 
 
   
     
 
   
   
     

enheten.

enheten.

värderingsenhet.

     
     
   
   

för

området.

för

   
   
   
   

het.

faktorer.

följande

   
   
   
   
   
   

fastighetsskatt

   

(1979:1152)

(1979:1152)

samma

sådan

sådan

   
   
 
   
     

angivna

person.

fritidsbostad.

en

taxeringslagen.

   
   

lägenhetsenhet,

fastighetsavgift

   

(1979:1152)

enheter,

ringsenheter

ringsenheter

ringsenheter.

faller

Bostadsrättscentrum.

(1979:1152)

följande

             
                       
                   
   
   
           
                 
       
   
           
   
         
       
               
             
                 
                       
     
         
       
       
   
           
                       
       
   
               
   
           
             
                 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
     
 
     
     
           
         
             
           
     
         
     
     
             
     
         
           
     
           
         
                 
     
     
           
     
     
     
     
       
             
         
     
     
     
         
     
     
           
     
       
     
     
     
     
     
             
           
       
       
         
       
         
       
       
               
       
             
       
       
               
       
           
           
       
       
       
       
       
       
             
         
       
       
       
             
             
     
           
   
   
   
   
     
     
     
     
     
             
     
       
     
     
     
     
         
     
     
     
     
     
             
     
     
         
     
     
     
             
     
           
     
     
     
       
     
         
         
       
           
       
           
           
     
       
     
     
       
     

kommunikationsändamål.

bolags

     
     
     
     
             
         
       
     
     
     
       
     
     
         
     
           
     
     
         
     
     
     
       
     
     
       
       
         
       
     
             
     
             
     
     
             
     
         
         
     
       
           
     
             
     
     
     
     
     
         
     
     
         
   
           
   
   
   
   
   
   
         
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
         
     
     
     
       
     
     
     
       
     
     
       
     
     
     
     
     
         
       
     
         
     
     
     
     
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
     
     
       
     
     
           
     
     
   
       
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

(industrienhet)

impediment

eller

   
   
   
   
   
   
   
   
   

enhet)

(industrienhet)

impediment

   

ekonomisk

   
   
   

1.

taxeringsenheten.

och

enheten.

till

       
   
       
   
   
       
   
   
     
       
   
     
     
   
   
     
       
   
     
       
   
     
     
       
   
     
       
   
     
       
   
       
   
   
       
   
   
     
       
   
     
     
       
       
               
                 
             
                     
                 
                     
             
     
                   
     
                                 
             
                 
                     
       
                   
             
     
                 
         
     
                         

området.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

het.

       
       
   
   
     
   
   
   
   
   
   

fastighetsskatt

   

(1979:1152)

fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

samma

obebyggd,

sådan

sådan

   
   
 
   
     
     

angivna

person.

fritidsbostad.

en

   
   
   
   
       
         
         
     
         
         
           
         
   
       
     
   
     
         

fastighetstaxeringslagen.

       
   
       
   
       
     
       
     

fastighetsavgift

           
           
           
   
   
   
     
   
       
   
     
   
         
   
     
           

värderingsenheter,

värderingsenheter

värderingsenheter

                 
               
     
 
           
             
       
           
       
         
     
     
         
         
   
     
           
                     
           

ägarlägenheter