2008/09:78

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
       
       
       
   
       
     
     
       
       
       
   
       
     
       
         
         
         
     
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
       
   
   
     
     
     
     
     
     
       
       
       
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     

rangemang,

den

vid

följande

   
   
       
     
   
   
       
       
   
       
   
       
   
   

ga.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(1993:1617)

   

vissa

idrottsanläggning.

inte

ningen,

de.

       
   
       

författning.

uppenbart

     
       
   
     
     
       
     
     

påföljd,

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

för

len.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

rottsarrangemang

kollektiv

(1993:1617)

väckande

der.

brandfarliga

balken.

av

ingskansliet.

99)

ellt.

som

hand.

parter.

     
   
   
   
   
   
     

desförbud.

störare.

trädesförbudslagstiftningen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

inkastade

ordningsstörande

inom

noggrannare

ningsstörande

komforten.

grupperingar.

     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

initiativrätt.

texten.

tillerkännas

civila

ovan.

veckor.

lastningsregistret.

i

behöver

tillträdesförbud.

tillträdesförbud.

rättssäkerheten.

lagen.

ordningen.

stämmelsen.

2002/03:JuU17.

ningsregistret

streras.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

åtgärd.

   
   
   
   

gärningsmännen.

mänheten

nödvändig.

straffbart.

rade

för

lag.

sande

ansvar.

handlingar.

glering.

     

ens.

vändig.

det.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

idrottsanläggning.

ganisation.

ningsproblem.

     

retroaktiv

rottsarrangemang

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

varande

befintliga

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

förslag.

22

mar.

ret

respektive

rottsorganisationens

medlemmar.

(1993:1617)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

idrottsarrangemangets

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

fall.

     
     

eller

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

vid

följande

                 
                     
           
     
     
     
             
     
     
     
               
           
         
         
         
         
                     
     
     
     
         
     
     
           
     
             
         
         
         
             
         
         
         
                   
               
               
                   
   
   
       
   
   
     
         
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
         
   
   
   
   
   
     
   
   
     
         
   
   
   
     
         
       
       
   
   
   
     
   
   
       

hövligt.

hövligt.

   

vissa

gemang.

rätthålls

platsen.

någon

en,

befogad.

har

   
   

stycket

uppenbart

och

   
 
 

vid

följande

       
       
     
   
   
       
       
   
       
   
       
   
   
       
       

ga.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

idrottsanläggning.

inte

ningen,

är

svar.

författning.

uppenbart

ningsregister

   
   
   
   

påföljd,

   
 
 
   
   
   
   
   

rangemang,

arrangemang

ärendet.

sig.