2008/09:70

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
       
       
     
       
       
     
   
   
   
   
     
   
     
     
   
     
     
     
   
   
   
   
   
   
       
     
     
       
     
       
       
       
       
     
     
       
         
       
         
         
   
   
   
       
     
     
       
       

ansvar

     
     
   
     
       
     
     
       
       
       
       
       
       
   
   
   
   
     
   
     
       
       
       
     
       
       
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
   
   
     

samhällsfarliga

     

terrorism.

och

om

revisionsbolag,

första

tillgångar,

värdepapperskonton,

truster.

tillsyn,

   

kundkännedom

för

hemvist

bestämmelser

troniska

underlätta

tionen

kunduppgifter.

första

myndigheten

(1999:355)

förvaltningsorgan.

   
   
   
   
   
 

registrerade.

denna

med

tillsynsmyndigheten.

Bolagsverkets

överklagas.

oaktsamhet

eller

   
     
   
     
     

gäller.

angår

   
   
   
   
   
   

ekonomiska

   

oriktiga.

     
             
 
           
       
           
           
 
   
   
   
         
         
   
       
     
     
   
   
     
         
denna
   
   

lydelse.

   
inspektionen.

verksamhet

   

inspektionen.

     
                 
                             
   
               
   
           
             
   
               
   
           
                   
                           
                             
             
   
   
           
           
   
   
               
           
           
             
         
       
     
         
               
                             

om

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

med

stycket.
ningsskyldigheten.
gjordes.
     
       
   
     
     

första

digheten.

gjordes.

samarbetsområdet

följande

   

penningtvätt

annan

terrorism.

     
       
   
   
       
   
     
     

terrorism.

   
   
   

terrorism.

vite

   
   

omedelbart.

           
                         
 
                         
                   
                 
 
               
   
   
   
           
   
         
   
         
   
             
               
         
         
         
             
     
               
                             

följande

   

för

   
             
       
       
             
             
       
       
     
           
       
       
             
             
         
       
       
       
             
             
           

inlåningsverksamhet

   
   
   
   

penningtvätt.

terrorism

lagen,

hört.

företagets

diskvalificerade

upphört.

försäkringsförmedling

   

författningar.

ingripa.

tionen

               
   
   
   
   
       
   
       
           
             
       
           
               
         
             
               
         
               
   
   
   
   
   
bestämmelser:

(2005:551)

   

bestämmelser:

vidtas.

sina

               
           
       
                 
           
   
   
       
   
   
   
   
   
   
     
     
         
       
               
   

kapitel,

   
           
   
   
           
   
   

samma

       
   
   
   
               
   
           

Fi2007/2472)

straffrättsliga

direktivet)

om

kriterier.

tystnadsplikt.

verksamhet.

personers

(genomförandedirektivet)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

penningtvättslagen.

penningtvättslagen.

finansieringslagen.

erbjuder

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

av

”Glossary”.

marknaden.

marknaden.

närvarande.

penningtvättslagstiftningen.

kreditkortsföretagen.

av

lagstiftningen.

uppgiftsskyldighet.

penningtvätt.

2008.

     

läggande

sektorn.

bestämmelse.

identitet

handling.

omfattande.

dessa

har

tvättsdirektivet.

av

lagstiftningen.

identifikation)

nödvändig.

penningtvättslagen.

avsnitt

dokumenteras.

göras.

staten.

hänvisats.

för

samarbetsområdet.

penningtvättsdirektivet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

gemenskapslagstiftningen.

tvättslagen.

pensioner.

kunden.

tvättsdirektivet.

anonymitet.

brevlådebanker.

EES.

anonymitet

nedan.

kundkännedom.

samma

     
 
 
     

funktioner.

EES

behandlas

ska

         
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
   
         

transaktionerna.

uppträdande.

tillsynsmyndigheten

bestämmelsen.

ningshierarkisk

rapporteringsprocessen.

sekretesslagen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

aktiebolagslagen.

transaktioner.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Finansförbundet

omständigheter.

behövs.

verksamhet.

senare

vara

     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

offentliggjort

personuppgiftslagen

och

med

       
   
     

nedan.

tillämplig

penningtvättslagen

kundförhållandet.

inspektionen

stat.

penningtvättslagen.

penningtvättslagen

penningtvättslagen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   

regeringens.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

regeringens.

underlaget.

penningtvätt.

     

tvättsbekämpningen.

globala

rättelseenheterna.

branschernas

möjligheter.

penningtvättstillsyn.

rör

penningtvättslagen.

anmälningsplikt.

erinran.

respektive

omkring

efterhand.

19.

registret.

kontrollarbetet.

   
 
   

av

     

direktivet.

terrorism.

organ

statsbudgeten.

följa

omfattning.

neutralt.

Lagens

i

försäkringsförmedlare.

juridisk

nationella

finansiella

området.

§

räkning.

åsyftats.

kundkännedom

granskas.

kunds

efterforskningar.

terrorism.

kundkännedom

direktivet.

institutet.

försäkringsavtalet.

undantaget.

direktivet.

direktivet.

transaktioner.

gällande

från

banker.

   

med

penningtvättsdirektivet.

(1942:740)

     
     
     

(1994:1220)

(1995:400)

penningtvättslagen.

   
   
   
   
   

nuvarande

(1997:483)

samarbetsområdet

stycke

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(1999:1079)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

inlåningsverksamhet

terrorism.

försäkringsförmedling

   
 
   

förmedling.

(2005:551)

bolaget.

bestämmelser.

(SOU:2007:23)

organisation

av

som

och

om

   
   
   
   
   
   
   
   

tillgångar,

värdepapperskonton,

stiftelser,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

tillsyn,

   
   

underlätta

tionen

   
   
   

kundkännedom

bestämmelser

troniska

utförs.

hindrar

   
   

myndigheten

situation.

förvaltningsorgan.

   
   

stycket

2–4

registrerade.

terrorism,

denna

personen.

av

   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

4

till

upphört.

   
     
   
     
   
     
     
     
     

terrorism.

denna

   
   
   
   

penningtvätt.

terrorism

medel.

           
 
           
       
     
   
   
         
   
   
   
     
       
         

med

lydelse,

   
   

terrorism.

vite

   
   

omedelbart.

   

av

inlåningsverksamhet

   
   
   
   

penningtvätt.

terrorism

lagen,

företagets

diskvalificerade

ingripa.

försäkringsförmedling

   

försäkringsförmedlarens verksamhet.

     
           
           
             
               
             
             
             
         
               

denna

     
   
     
     
   

bestämmelser:

vidtas.

sina

tillsynslagen.

tvättslag.

terrorism

terrorism.

paragraf.

lagen.

revisionsbolag,

första

   
   
   
   
   
   
   

tillgångar,

konton,

eller

”betydande”.

lag.

lydelse:

…”.

bosatt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

med

verksamheten.

tillsynsmyndigheten.

Bolagsverkets

betecknas

finansiell

ledning.

Justitiedepartementet.

penningtvättsdirektivet