2008/09:7

   
   
   
     
       
       
       
   
       
     
     
       
       
       
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     

(2000:980)

   

bort.

             
       
             
       
                 
             
   
           
         
   
   
       
   
   
                 
             
     
     

året.

     
       
   
     
     
       
       
   
       
     
     
     
     
     

året.

männa
första
företaget

socialavgiftslagen

   

första

företaget

     
     
     

försäkringsutskottet

det.

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     

för

     

(2000:980)

     
     

ikraftträdandet.

skattningsåret.

socialavgiftslagen

         
                   
         
                     
           
                       
                   
       
     
         
     
     
     
     
     
                 
                   
         
                     
           
                       
                   
       
             
             
     
     
         
     
     
                   
                         
                         
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 

året.

löneavgift

   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

året.

sta
företaget

(2000:980)

   

första

företaget

Tjänstemännens

Stockholms

   
     
         
       
   
       
       

bort.

             
       
             
       
                 
             
   
           
         
   
   
       
   
   
             
   
   
   
   
   
   
   
   
   

löneavgift

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

året.

männa
första
företaget

(2000:980)

   

första

företaget

Haggren.