2008/09:60

   
   

annan

varning.

kvalitet.

     
       
       
       
   
   
   
   
   
       
     
     
     
       
       
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
   
       
       
       
       
       
       
       
     
       
       
         
         
     
     
     
     
     
     
         
       
       
       
     
         
       
       
       
       
     
       
       
       
         
         
         
     
       
   
   
   
   
   
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

hjulingar,

om

     

följande

         
           
           
     
   
           
         
       
         
         
   
   
   
       
         

eller

   
   
   
   
       
   
   
           
       
     
           
         
   
         
   
         
     
   
           
           
           
           

klass

skoter.

   
   
   

klass

gerare.

     
   
   
   
   
   
   
       
       
   
   
       
       
   
       
       

förarbevis

månader,

(EES)

spärrtid

behörigheten

spärrtid

terränghjulingar.

behörigheten

stycket

körkortspliktiga

eller

traktorkort.

som

och

förarprov,

beviset.

eller

terränghjuling,

A1,

körning

avser

terränghjuling,

A1,

körning

avser

             
         
         
         
               
   
           
           
                 
   
   
         
         
                 
                 
     
   
   
                 
                 
   
       
   
   
               
   
   
   
       
                 

den

körkort,

   
           
   
           
       

2

kort.

förarbevis.

   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

1

förarbevis,

domstol:

förarprov.

andra

     
     

stycket.

ärendet

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

penningböter.

     
 
     
 
     
   

skoter.

ansökan.

(1998:488)

utbildning.

tillståndshavarens

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

kunskapsprov.

     
     
   
     
     
         
       
   
     
   
   
   
     
     
       
   
     
     

terränghjulingar.

     
       
   
     
     
       
   
   
   
   

eller

register,

(1998:204)

       
       
 
     
         
         
       
   
   
         
   
     
     
     
     
     
         
     
     
   
     
 
         
         
       
   
   
         
     
     
         
   
         
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
   
   
   
   
     
   
 
   

13%

fordon

   
 
 
   
 
 
 

(Källa:

                         
                       
                       
                         
                           
                         
                     
                       
                         
                         
                       
                       
                           
                     
                       
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2007.

     
     

båda

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   

behörighet.

     

(1998:980)

domstolarna.

över

och

(1998:488)

hjulingar.

övningskörning.

medicinska

vidare.

   

körkortslagen.

behörigheter.

   
   
   
   
   
   
   
   

trädelser.

tillämpningen.

nya

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

behörighet.

körkortsärenden.

och

hjulingar.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

examinera.

remissbehandlas.

hjuling

hjulingar.

ringens.

skolor.

     

enskilde

klass

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

den

     

klass

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

därför

   
   
   
   
   

befintliga

finansierat.

vid

transporter

     
     

av

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
     

alla.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

synskadade.

rättigheter

dåligt.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

politiska

     
     
     
     

eventuella

i

rattfylleridömda

2009.

varit.

2008/09:32.

   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

förbiseende.

förarbevis

släpfordon.

eller

för

vissa

hjuling.

bestämmer.

utbildningslag.

om

omedelbart.

trafikskolor

vägtrafikregister

vägtrafikdefinitioner

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

ändringar.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

skoter.

skolor.

hjulingar.

begäran.

tillräcklig

till

utbildaren.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

och

sådana

sökanden

farande

staten.

begränsas.

om

fredsställande

   
   

synen.

domstol.

vissa

   
   
   
     
     
   
   
   
   
     
     
     
   
   
 
   
   
   
   

lydelse,

lydelse,

   
   
   
   
       
   
         
     
     
   
           
           
           
       
   
   
   
   
           
   
         

terränghjuling.

13

   
   
   
   
   
   
       
   
   
           
       
     
           
         
   
         
   
         
     
   
           
           

klass

skoter.

klass

   
       
       
   
     
       
   
       
     
     

klass

gerare.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

förarbevis

månader,

       
   
       
   
       
   
   
   
   
     
     
   
   
       
   
   

(EES)

       
       
       
   
       

behörigheten

   
   
     
   
   
     
   
   
       

terränghjulingar.

avläggas,

förarbehörigheten

körkortspliktiga

eller

heter

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

som

terränghjulingar.

avläggas,

terränghjuling,

   
         
       
   
   
   
       
         
   
   
   
   
     
       
   
       
   
   
         

A1,

körning

A1,

körning

   
   
   
   

avser

makten,

avser

makten,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

den

2

3

               
   
   
   
   
         
   
   
   
             
   
           
               
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
             
   
           
           
         
               

1

förarbevis,

förarprov.

sådant

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ärendet

straff,

straff,

bort,

avgjorts,

penningböter.

skoter.

         
         
         
   
   
           

kortspliktigt

förarbevis.

serna

körkortslagen.

   
   
 
     
     

utbildning.

vägtrafikregister

   
   
   
   
   

eller

register,

(1998:204)

vägtrafikdefinitioner

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

följande

   
     
   
           
         
       
         
         
   
   
   
       
         

eller

   
   
   
   
       
   
   
           
       
     
           
         
   
         
   
         
     
   
           
           
           
           

klass

skoter.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

klass

       
     
   
   
   
   
   
   
       
       
   
   
       
       
   
       
       
     
     
     

månader,

(EES)

spärrtid

behörigheten

spärrtid

behörigheten

   
   

körkortspliktiga

eller

traktorkort.

som

och

förarprov,

beviset.

terränghjuling,

   
       
   
       
     

A1,

körning

avser

terränghjuling,

A1,

körning

avser

                   
                 
           
           
           
                 
     
             
             
                   
     
     
           
           
                     
       
     
     
                   
                   
     
         
     
     
                 
     
     
     
         
                   

den

       
   
       
   
   
       
   
         
   
           
   
           
       

2

förarbevis.

bevis

         
     
         
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

1

förarbevis,

   

domstol:

   
förarprov.

andra

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ärendet

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

penningböter.

skoter.

         
       
       
   
         
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

vissa

   
   
   
     
     
   
   
   
   
     
   
   
 
     
     

terränghjulingar.

vägtrafikregister

   
   
   
   
   

eller

register,

(1998:204)

vägtrafikdefinitioner

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

hjulingar,