2008/09:56

   
   
     
       
       
       
   
   
   
       
     
     
       
       
     
       
       
     
     
     
       
       
       
       
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
   
     
   
     

företag.

(2005:551)

   

skall

anges,

kas.

anges,

       
   
   
       
   
       
   
   
   
   
   
       
   
     
       
   
   
     
     
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
   
   
     
     
                   
             
 
   
   
   
   
               
   
   
     
   
   
   
   
   
   
               
   
       
   
   
               
   
         
   
                     
   
                     
   
   
   
   
   
             
       
   
   
   
   
   
   

bolaget.

stycket.

       
     
     
       
     
   
     
       
       

anges,

     
     
     
     
     
         
     
       
   
   
   
       
   
   
   
   
   
         

trädandet.

     
     
     
     

följande

     
     
     

ringsdirektivet.

Ju2008/358/L1)

     
     

detta.

32005L0056)

direktiven.

2008/09:2)

i

övertagande

rörelselagen.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

gränsöverskridande

och

krets.

kommentaren.

fusionsdirektivet)

dessa

32002R1606)

     

ning.

bolag.

(2005:551)

revisorsyttrande

   

överskridande

pital,

bolaget.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

(1982:713)

anmärkas.

andet.

lagen.

(1995:1554)

(1995:1554)

2008:40)

   

anges,

ska

anges,

   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
       
   
   
   
         
         
   
           
   
   
       
   
   
   
     
         
           

bolag.

   
   
   
   
   
     
           
     
     
     
       
     
     
     
     
     
           
     
       
     
     
           
     
         
       
               
   
                   
     
     
     
     
     
           
     
         
     
     
     
     
           
   
   
               
             
               
               
               
         
     
         
       
       
       

agendan.

delningen.

formerade.

bolag.

       
       
       

10.

8.

   
   
   

(1995:1554)

   

följande

   

2007:07)

   

skall

anges,

ska

anges,

             
     
                   
   
   
             
             
             
             
               
           
           
                     
   
         
     
     
             
           
     
               
     
     
         
     
     
     
           
             
                   
             
             
   
     
     
           
                   
                   
             
 
   
   
   
   
               
   
   
     
   
   
   
   
   
   
               
   
       
   
   
               
   
         
   
                     
   
                     
   
   
   
   
   
             
       
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
     
   
     
       
   
 
 
   
   
   
     
     
     
     
       
     
       
   
   
   
       
   
   
   
   
   
         

trädandet.

Sandberg.

kunnig.”

lydelse: