2008/09:55

   
   

skattekontroll.

     
       
       
       
   
   
       
         
       
       
     
     
     
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
       
       
         
         
         
         
         
     
     
       
       
           
           
           
           
           
           
           
       
       
       
         
         
           
           
           
           
           
       
         
       
       
     
           
     

dels

intressegemenskap,

internationell

skatteärenden.

     

(Översättning)

       
   
   
   
   
   
         
         
       
   
   
   
       
   
           
     
         
   
         
         
       
               
   
   
         
         
                 
   
   
             
       
             

Parties:

statliga

dividends

dröjs.

parterna:

   

m.fl.,

skatten,

Man,

   

purposes;

other

information

client;

   

åtal,

rådgivning,

   
   
   
     
   
   
   
       
   
     
   

and

company;

nikation

givning,

investerare,

investerare,

Party;

Party.

request

disproportionate

anmodade

begäran

original

and

anmodande

av

eller

heter,

förmånstagare.

difficulties.

vestigation;

quested;

ment;

svårigheter.

sökning,

lysningar

denna

torium,

lysningarna,

avtal,

     
     
           
     
     
       
                   
     
           
     
     
     
     
         
       
                               
                           
             
                               
     
     
             
           
     
     
     
     
     
           
     
           
           
                 
     
     
                 
                       
     
                 
           
     
     
                 
     
     
                       
     
             

examination.

utredningen.

assist:

Agreement;

difficulty;

public)

begäran

   
   
   
         
   
   
       
         
     
       
   
   

nistrative

kept

4.4.

gäran

hemliga.

diktion.

agreement.

that

överenskommelse.

ska

Agreement.

ment.

   

detta

engelska

       
     
     
     
       
     
   
         
   
   
   
         
   
       
       
   
   
   
   

medel)

that

consideration.

   

från

utmärkta

       
   
     
         
             
   
   
   
             
   
           
             
   
   
   
     
   
         
         
               
           
             
       

intressegemenskap

lag.

föreligga.

ASSOCIATED

follows:

(Översättning)

I

otherwise

and

betydelse:

   
   
         
     
                 
                           
           
                       
     
     
                 
           
         
         
           
             
               
     
     
         
     
     
     
     
     
     
     
         
     
               
               
                     
           
     
                         
                     
     
           
     
     
                     
     
     
     
     
       
               
     
           
         
         
   
               
   
   
   
   
   
         
             
                           
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
               
           
               
         
   
         
                 
                 
                       
                       
             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
         
         
         
                       
                 
                 
         
     
     
     
     
     
           
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
             
         
       
     
     
     
         
           
           
           
     
     
     
     
     
       
                 
     
         
         
       
     
       
     
     
     
           

effect.

punkter.

months

senare.

         

Agreement.

engelska

regering

föreligga.

                   
                 
   
   
   
         
     
         
   
   
       
       
         
     
               
                 
       
                 
   
   
       
                 
         
   
     
                 
     
                   
     
         
             
         
   
               
   
     
           
   
         
         
           
   
         
                 
               
   
   
   
   
   
   
         
   
   
     
           
                     
             
   
       
         
               
   
         
           
     
                       
   
               
                         
   
   
         
       
       
           
         
       
     
       
                     
   
   
               
         
       
                 
           
           
       

Party.

Party.

Party.

denna

sätt:

interests);

mutual

stadigvarande

sidig

om

fråga,

   
   
                       
   
   
     
   
       
                       
         
         
         
         
   
   
   
   
           
   
         
           
   
           
           
           
                       
                 
   
   
   
   
   
   
                   
                       
           
   
   
   
   
   
             
   
           
                   
                       

exercised.

   
       
   
     
       

utövar

parten.

           
         
   
   
   
   
       
   
   
       
         
   
   
       
           
           

follows:

principle

utföra

myndigheter.

denna

ning

sätt:

from

Sverige,

Sverige,

Sverige.

the

the

the

punkter.

effect:

into

effect.

   
 

months

       
 
       

Agreement.

engelska

ring

trafik

lag.

föreligga.

                         
                     
     
     
     
             
         
     
         
                       
             
     
     
     
     
           
         
               
                       
                     
     
       
           
               
     
     
           
           
                       
     
     
           
         
         
           
     
         
             
     
               
                         
       
     
                   
     
     

Party;

traffic;

traffic;

   

internationell

   
   

international

international

authority”

delegate;

Party.

fik,

nationell

fullmäktigade

denna

the

the

stiftning.

punkter.

effect.

   

eller

months

senare.

   
       
       
       

ment.

detta

engelska

       
     
     
     
       
     

lydelse.

           
                   
           
     
     
             
         
               
           
     
     
     
     
             
     
         
                 
                   
                   
         
     
   
           
     

handräckningen.

inkomst.

     

intressegemenskap,

     
     

lagen.

brottmål.

1.

bli

     

intressegemenskap

intressegemenskap.

motsvarande

     

fråga.

prissättningsärenden.

avtalet.

   
   
   
   
 

personer

mellan

lagen.

fråga.

avtalet.

hemvist.

     

internationell

mot

fråga.

en

avtalet.

skatteärenden.

m.m.

ningsdomstolarna.

                             
               
         
   
   
   
                 
       
                             
   
   
     
           
         
       
   
       
                     
                   
                                 
                 
         
               
           
       
         
         
   
                     
   
   
             
   
               
   
       
       
             
   
         
   
         
         
               
             
         
       

enterprises.

economic

and