2008/09:49

   
   

kronor.

     
       
       
       
   
       
     
     
     
       
       
       
     
     
     
   
   
   
   
   
     

insättningsgaranti,

(1999:1229),

6),

     
       
   
       
       
       
     
       
   
   
   
   
       
         

kort

insättningsgarantin.

   
   
   
   
   
   
   
     

detta

(1999:1229)

   
   
   
     
           
     
       
         
           
           

fastighet.

insättningen

     

Skatteverket.

propositionen.

återupptogs

bankmarknaden.

direktivet.

ningsgarantidirektivet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

inlåning

insättningsdefinitionen.

inte

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

kvarstå

efter

insättningsgaranti.

garanterade

hemland.

insättningsgaranti.

     

insättningsgaranti

   
   

(1999:1229)

om

Tolgfors,

insättningsgarantin