2008/09:45

   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
       
     
     
     
         
       
     
     
       
     
     
     
     
         
       
     
     
     
     
     
     
         
       
     
     
     
     
     
     
         
       
     
     
     
     
       
       
         
       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   
     

oförändrat

allmänna

påverkas.

     

Landsting.

yttrande.

skattedelegation.