2008/09:44

   
   

avskaffats.

   
 
     
       
       
       
       
     
     
       
     
     
   
       
       
       
     
   
     
     
     
   
       
       
       
       
       
       
       
     
   
     
     
     
     
     
     
       
       
       
     
     

kontrolluppgifter,

registret.

     
   

kunna

verksamhet,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
   
     
     

rätter

ränteinkomster.

ningen.

bedriver.

     
   
     
     
     
   
   
   
   
       
     
                   
                 
         
                 
                       
                       
   
             
         
             
                 
                     
               
   
   
   
   
                       
                       
   
   
   
   
         
   
                 
     
     
     
     
     
     

tagit

lämna

   
   
   
   
   
   
   
   

rätter

rätter.

av

sparkonto.

noterade.

pensionssparkonto.

årets

   
   
   
   
   
             
   
   
               
   
   
     
   
       
       
           
                 
           
           
           
           
           
                   
                   
                     
                     
       
           
   
   
             
   
                     
   
   
   
       
   
     
   
       
     
       
     
     
     
   
     
     
       
     
       
       
       
       
       
       
       
     
   
   
   
   
       
   
   
   
       
       
       
   
   

kan

         
       
 
 
         
     
     
     
   
   
   
   
   

följande

               
           
               
   
           
       
               

direktreklam.

     

avskaffats.

Fi2008/2835)

sakna

hetsskattepliktiga:

     

skulder

   
   
   
   
   
   

certifierade

kontrolluppgifter.

     
     

namn.

utlandet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

kostnader.

     
     

offentligfinansiella

anslagsramar.

stolarna.

     

mottagits.

andra

om

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

betalats

ändamål.

     
     

m.m.

avskaffats.

   

verksamhet,

   
     
   
   
   
   
     
     
     
     
     
   
   
     
       
       
       
     
       
       

rätter

ränteinkomster.

inkomstslaget

ningen.

bedriver.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
                   
                 
         
                 
                       
                       
   
             
         
             
                 
                     
               
   
   
   
   
                       
                       
   
   
   
   
         
   
             
                     
   
   
   
   
   
   
   

tagit

     
   
     
     
     
   
   
     
   
   
   
     
     
     
   
     
   
   
   
   
     

rätter

rätter.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     

årets

utgång.

         
     
           
       
           
   
   
         
       
       
       
       
       
         
           

kapitalförsäkring.

talförsäkring.

           
           
     
           
   
   
           
   
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

kan

fieras.

personadressregistret

   

följande

               
           
               
   
           
       
               

direktreklam.

   
   
   

verksamhet,

               
                 
     
     
                 
   
   
           
           
                         
           
               
                           
                           
     
                 
                         
     
     
     
               
         
                           
                           
             
           
         
     
     
                 
                   

bedriver.

   
   
   
   
   
   
     
     
     
         
       
                   
                 
         
                 
                       
                       
   
             
         
             
                 
                     
               
   
   
   
   
                       
                       
   
   
   
   
         
   
             
                     
   
   
   
   
   
   
   
     
     

lämna

   
   
   
   
   
   
   
   

rätter

rätter.

av

årets

utgång.

   
 
   
   
   
   
           
   
   
             
   
   
       
   
       
       
           
               
             
         
         
         
         
             
           
             
             
       
             
     
     
             
     
             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

betalningsmottagarens

gjorts

om

valuta,

kommer

           
       
       
       

m.m.

utgå.