2008/09:36

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

s.k.

   
     
     
       
   
       
     
     
       
       
       
       
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     
     

(1980:100)

   

men.

år.

blodsäkerhet.

lagen,

     
     
     
     
     
   
   
   

följande

betydelse.

       
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
       
       
   
   

patienten,

   
         
         
         
   
     
   
   
   
   
       
   
   
   
       
     
       
   
   
   
   
       
   

betydelse.

     
         
     
         
             
     
           
         
       
           
     
     
             
     
     
     
     
             
     
   
     
   
   
   
   
   
       
   
     
   
   
   
   
     
     
   
   
   

ning.

   
   
   
       
     
       
   
   
   
   
       
   
           
                 
   
       
   
         
   
     
         
         
   
       
         

eller

och

och

het.

     
 
     
     
   
     
     
   
       
     
   
       
       
     

eller

     

remissbehandlats.

     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
   
   
   
   
   
     
     
   

sportbehållare.

samt

inrättning”.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

behörig

vävnadsinrättning.

inrättning”.

människa

användas.

komplikationerna.

människa”.

vikande

position.

inrättningar.

samtliga

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

personer.

skrifter.

     
     

identitet

vävnadsinrättningarnas

dessa

arkivering)

integritetskänsligt.

eller

samtycke

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Gällande

mottagande

tvångsvård

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

lämnas.

(1980:100)

nadsinrättningarna.

     
     

tvångsvård.

betiskt.

       
       

DETTA

gemenskapen,

människa.

komplikationer.

   
   
 
       
       

riga

draget.

ferensuppgifter.

människa,

   
   

sterad

       
       

vävnader/celler.

och

rättning.

och

bilaga

människa,

       
       

säkerhet.

bilaga

och

medium.

       
       

detta

       
       

vävnadsinrättningar

       
       

arbetar,

dokumenteras.

regelbundet.

cellen,

   
   
 
       
       

vävnadstransplantation,

och

       
       
       
       

direktiv

personal.

och

nationella

       
       

målsenlighet.

förhållandena

parter.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Community,

       
       

and

apply:

       
       

establishment;

cells.

Annex

       
       

competent

Annex

taken.

and

medium.

ductive

       
       

this

       
       

Article

Directive

lishment.

designated

       
       

documented.

recorded

       
       

transplantation;

gowning

special

disposal.

       
       
       
       

validated.

intended

       
       

cell

request.

applicable;

       
       

BIOLOGICAL

following

number;

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

skapen.

landet.

       
       

annorlunda.

direktiv.

cessen.

möjligt.

liga

samband

skors

cellinrättning.

       
       

celler.

behandling.

staterna.

mitet

staterna.

mål.

och

       
       

uppstår.

människor.

och

2002/98/EG.

görs

användningar.

       
       

uppfyllda.

siering.

celler

liga

       
       

och

tioner.

information.

rapportera

allmänheten.

       
       

beviljats

gistren.

och

och

grund.

       
       

följande

eller

myndigheterna.

relevant

c.

       
       

punkt

personalen.

landen.

skick.

ningens

tredje

randena.

       
       

artikel

möjligt.

sinrättningen.

celler.

tre

utvecklingen.

dande.

       
       

direktiv.

   
   
   

(1980:100)

   

år.

   
   
               
   
   
   
   
   
       
               
           
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
           
   
   
           
           
   
   
           
         
         
             
bindväv.

följande

delse.

   
     
   
   
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   

delse.

       
         
       
             
       
       
       
           
         
       
       
               
       
           
       
       
       
       
             
       
       
           
       
               
   
       
       
       
       
               
       
       
     
             
       
       
       
       
       
       
             
       
       
       
         
               
   
     
   
   
   
   
   
   
     
               
   
   
   
   
   
               
   
   
   
       
       
         
   
   
               
               
   
         
   
       
         
         
         
       
   
         
   
         
               
       
   
   
               
   
   

dast

historia,

dast

historia,

cellerna.

(1980:100)

   

men.

år.

datalagen,

   
   
           
   
   
   
           
   
   
         
       
       
         

följande

betydelse.

       
       
     
   
         
   
       
       
     
       
   
   
   
   
   
           
   
     
   
   
   
   
       
   
   
   
       
     
       
   
   
   
   
       
   
   
   

betydelse.

         
       
       
           
       
       
                   
       
           
       
       
       
       
               
   
       
             
             
       
       
                   
       
     
             
       
                   
       
       
     
             
             
           
       
       
       
       
             
       
       
       
             
                     
             
och
       
       
   
       
   
   
   
     
               
   
   
   
   
         
             
         
   
           
       
       
         
   
     
             

konstaterad

och

het.

     
     
   
     
   
           
     
           
         
     
         
           
       
     
   
           
         
     
           
       
     
     
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

(S2008/7666/RS)

tvångsvård