2008/09:31

   
   
     
       
       
       
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
   
     
     
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
     
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
     
   
     
     
     
     
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
     
     
   
     
     
   
   
     
   
   
     
     
   
     
   
     
     
     
   
     
   
     

förskott,

frågor,

fartyg,

fordon,

förnybara

identiteter,

(1977:1160)

     

mot

felparkeringsavgift

       
         
 

(1977:1160)

”Transportstyrelsen”.

styrelsen”,

(1980:100)

”Transportstyrelsen”.

”styrelsen”.

   

av

sådana

(1983:929)

   
   
 
   

(1987:10)

   

överklagas

flygplats,

ning,

bestämmer.

     
       
   
   
     
       
       
           
   
     
   
           
hetshänseende.
synpunkt.

hetshänseende.

synpunkt.

     

motsvarande

         
                   
                   
       
           
         
   
       
           
         
           
       
       
                   

motsvarande

     
       
   
     
   
   
   
   
   
     
     
       
       
     

styrelsen.

transporttillstånd.

transporttillstånd.

   
   

trafikskolor

trafikskolor

motsvarande

     
   
     
     
     
       
       

vägtrafikregister

   
   

personuppgiftslagen (1998:204)

kontrollbesiktning,

           
       
   
       
           
   
           
   
   
     
           
           
     
   
           
           
               
           
           
         
   
   
     
       
           
 
                     
   
               
   
         
   
   
       
   

(2003:364)

”styrelsen”.

sjöfartsskydd

trängselskatt

motsvarande

luftfartsskydd

”Transportstyrelsen”.

(2006:227)

kvalificerade

mot

hamnskydd

styrelsen”.

bilskrotningsfonden

     
     
           
   
           
   
           
         
   
   
   
   
           
   
             
   
   
               
       
                   

och

     
     

Utredningens

   
 

myndigheterna

inspektionsutredningens

hela

densamma.

     

2003/04:123.

myndighetsutövning.

Luftfartsstyrelsen

     
   
   
   
   

instruktion.

normgivningsarbetet.

     
     

sådan

skrifterna.

och

verksamhet.

här.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

begagnas.

olyckor.

vägtrafikregister

     

överklagas.

antal

     

uppkommer.

     
     
     

vägtrafikregister

ändring.

(2002:574)

närmare.

ansvarsområde

följande:

verksamheten,

myndighetensverksamhetsområde.

verket.

organ.

Transporter,

sektorn.

järnvägstrafiken

medicin)

teknikområdet)

stiftning)

byggnadsverk)

trafikföreskrifter,

Transportinspektionen:

budgetåret

uppgifter:

vägdatabasen,

bärighetsklass.

och

organisation.

området.

liv.

Skatteverket.

avgiftsbeläggs.

intäkterna.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

lämplig

heltäckande

2009.

resurser.

mellan

konsekvensbeskrivning.

utformas.

detta

Arbetsmiljöverket.

ansvarsområde.

aktuellt.

planeringen.

organiseras.

innovationspolitik.

Transportinspektionen.

yrkestrafikärenden

inspektionen.

beslutet

gatan.

av

åtgärder,

omkommit.

trafikreglerande

av

föreskrifter.

hetsklass.

ärenden.

eller

andra.

landet

begränsade.

bedömningar

arbetet.

”Transportinspektionen”,

av

”Transportinspektionen”.

felparkeringsavgift

inspektionen”.

för

vissa

”inspektionens”.

mot

”Transportinspektionen”.

”inspektionen”.

för

följande

   

bestämmer.

regeringen.

inspektionen”.

av

   
   
   
   
   
   
   

medfört

miljön,

miljoner

   
   
   
   
               
               
   
           

säkerhetshänseende.

säkerhetshänseende.

   

balken.

gångsbalken.

inspektionen”.

prövning.

   
   
   
   
   

Tullverket.

transporttillstånd.

transporttillstånd.

förvaltningsdomstol.

förvaltningsdomstol.

enskildes

”Transportinspektionen”.

enskildes

motsvarande

enskildes

       
                           
 
                     
               
                         
                           
                           
                 
           
       
   
   
           
           
       
       
       
       
       
       
   
       
             
   
         
         
   
       
       
   
                     

vägtrafikregister

”Transportinspektionen”,

   
   
   
             
   
           
   
   
         
             
   
     
       
   
   
         
             
                 
   
   
         
       
   
               
   
   
   
           
   
   
       

prövning.

motsvarande

”inspektionen”,

   

enskildes

”Transportinspektionen”,

enskildes

enskildes

luftfartsskydd

inspektionen”.

prövning.

skyddsidentiteter

inspektionen”.

för

fonden

enskildes

   
   
   
   
   

Tullverket.

transporttillstånd.

transporttillstånd.

     
     
     
     
   
   
     

delbetänkandet

huvudbetänkandet

(HANDISAM)

polisväsendet.

promemorian

företag,

   

verksamhet.