2008/09:29

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

verkställt

     
     
       
   
   
       
     
     
       
       
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
   
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
     
       
     
     
   
       
       
       
       
     
       
       
     
       
   
   
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     

stolar,

     

håller.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

handlande

stycket.

likställas

   

underlaget.

   

underkastad

ningen,

denna

stycket

stycket

systemet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
     
   
   
     

länsrätt,

skatteförfattningarna,

fattningarna,

och

   
   
     
     
     
     
       
   
     
     
     
       
   
   
     
     
       
   
         
   
   
   
       
   
       
   
       
   

system.

avbrutits.
avbrutits.

avbrutits.

avbrutits.

verkställandet.

     

namnet

om

enskild

lokaler.

larm.

het.

ver

   
   
   
   
   
 

rekommendationen.

år.

Vårdval

skilda

ska

ning.

önskar.

passiv

det,

finansierad

   
   
   
   
   
 

artiklar.

någon

självständigt

mål.

nämnden.

fullgöra

ten,

samhetens

verksamheten.

   

ting.

ningen,

hemsjukvårdens

skilda

alla.

val,

     

personalen,

läkare

anmälan.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

val,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

hos

2007.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

sociala

åtal.

avhjälpa

2007.

styrelsen.

tillsynen.

egna

ning)

ANAV.

kansliet.

medel)

handlingen.

bl.a.

sätt,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

sionskontrakt.

tjänstekoncessioner.

kundval.

heten

webbplatsen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
     

valfrihetssystem.

tillämpningsområde.

frihetssystem.

     

tillämpas.

LOV.

enskild.

     

logopedverksamheter.

organ.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

valfrihetssystem.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

föras.

     

omvårdnadsbehov.

       
       
       
       

ling.

delas

skapsplanering.

enkelt

sjukvårdsområdet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

skilda

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

levs.

förfrågningsunderlaget.

traktshandlingarna.

miljöhänsyn.

för

arbetsgivare,

avgifter.

upphandlande

   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
     

företags

sökanden.

används.

används.

     

ur

ningen.

kontraktstiden.

förvaltningsdomstol.

kommissionen.

munallagen.

konfliktslösningsregeln.

enskilde.

nadsinsatser.

ligheten.

vis

vägledare.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

sjukvården

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

tillgänglighet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

rare.

ytterligare.

ickevalsalternativ.

valfrihetssystem.

området.

omval.

     

rätten.

med

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

till

fall.

mella

första

hetssystem.

ven

begär.

råden.

och

     

systemet.

     

verkställandet.

kvalitetsfaktor.

av

området.

liga

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

valfrihetssystem

problem

tensen

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

begränsning.

livet.

konkurrenssnedvridande

denna

med

     

nödvändig.

leverantörerna.

     

finansierad

problem.

     
     

personer.

år

           
           
           
           
           
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

framtiden.

för

sikt

ginell.

företagsamhet.

tag.

fastställd

kommunala

serna.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

utformning.

tillämpa

webbplatsen.

munens

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

hetssystem.

5.11.

2004/18/EG.

avbryts.

av

felaktigt

denna

bestämmelserna

kommunallagen.

stol.

eller

ningarna.

allmänna

(1980:100)

snitt

av

(2001:453)

särskild

handikappomsorgen.

att

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

utföraren.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

frihetssystem.

valfrihetssystem.

rantörer,

signatur.

lag.

lämnas.

dardiseringsorgan.

likvärdigt”.

valfrihetssystemet

egenskaper.

specifikationerna.

standard,

standardiseringsorgan.

upp.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

leverantören

underkastad

utövningen,

rättas,

denna

stycket

5.

liknande

publiceras.

gänglig.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

1

   
     
 
     
     

förvaltningsdomstolar

   

länsrätt,

skatteförfattningarna,

   
   
   

fattningarna,

och

om

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ler.

flera

signatur.

   
   
   
   

handlande

ett

ställas

enligt

   
   
 

underkastad

ningen,

tas,

denna

stycket

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

systemet.

lättillgänglig.

   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

upphandlande

förvaltningsdomstolar

   

länsrätt,

skatteförfattningarna,

   
   

fattningarna,

och

om

   
   
 
     
     

om

   
   
 
     
     

system.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   

stolar,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

tronisk

stycket.

eter

följande

frågningsunderlaget.

följande

lydelse:

eller

”sökanden”.

frihetssystemet.

tören.

sätt:

allmän

   
   
   
   
   
   

emellan.

sen.

kraft.

stycke.