2008/09:223

   
   

Brittiska

effektiv

     
       
       
       
       
   
   
       
       
     
     
     
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
       
       
         
         
         
         
         
         
     
     
       
       
         
         
         
         
         
         
         
       
     

dels

     

skatter

         
   
   
   
   
       
       
   
         
         
   
         
                   
                       
     
         
         
       
   
   
   
         
         
   
       
   
       
       
       
   
   
     
   
   
         
   
   

Requested

parten:

diktion.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
       
   
         
         
   
       
   
       
             
     
             
   
       
           
       
   
           
             
       
             
       
           
     
           
   
       
         
         
             
     
             
   
   
   
   
   
   
   
         
         
     
   
       
   
           
                 
               
   
     
                 
               
 
     
   
       
         
   
         
       
   
   
   
         
               
       
   
     
         
             
 
   
     
               
     
   
   
   
       
   
   
     
   
         
             
       
       
   
           
     
       
     
   
       
             
               
     
         
       
   
         
                 
     
   
         
                       
   
       
   
   
   
         
                         
             
   
   
   
         
             
           
   
   
         
                 
       
         
       
             
                       
   
   
         
   
   
                   
   
   
             
         
   
   
         
                         
   
               
         
       
   
   
   
           
           
               
 
         
   
       
   
   
   
   
   
   
       
           
       
   
       
         
   
         
   
   
                 
   
         
   
     
                 
   
           
   
   
         
       
       
   
   
       
   
         
   
   
           
           
                 
   
   
   

tax

egna

original

nor

provide:

portionate

lämna:

svårigheter,

bedömning,

gation;

Requesting

Party;

quested;

upplysningarna:

undersökning,

lysningar

lämnas,

stiftning,

jurisdiktion,

upplysningarna,

         
                       
     
     
     
     
     
       
                 
             
   
     
           
     
           
     
                         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                 
     
           
     
     
           
     
                 
           
     
     
     
         
         
                         
                         
         
                         
             
   
         
   
   
   
         
   
   
   
     
   
           
         
   
   
   
                           
   
                 
       
   
   
       
   
   
   
         
         
   
   
             
   
         
         
   
   
         
   
       
         
           
         
   
   
         
               
                       
     
     

to

Agreement;

difficulties;

public)

tions

or

legal

begäran:

eller

punkt

har:

rättsliga

taxpayer.

strative

circumstances.

plikten.

skattskyldige.

anmodande

   
   
                 
     
     
         
           
         
           
       
       
                     
       
   
     
     
     
           
                         
     
     
         
                         
                       
     
     
     
               
       
     
     
     
         
                             
                         
             
           
           
     
     
           
         
         
             
     
           
                   

research;

ments;

Party;

and

cost.

följande:

arbete,

dande

och

   

measures

preceding

ligger.

OECD.

   
   
       
       
       
       
     
               
           
                 
   
         
   
   
   
   
       
             
   
   
         
       
   
       
                     
   
             
         
   
           
                   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

and

force.

senare.

   
   

Contracting

this

ment.

slutande

engelska

ring

   
   
   
   
   
   
   
   

föreligga.

ASSOCIATED

INTRESSEGEMENSKAP

följande:

   
   

tax”);

tillämpas

öarna”),

skatten

   
   
   
   
   
   
   

2007;

means

Sweden;

Sverige,

part”

öarna,

Party.

detta

         
         
   
         

Party,

taxed

   

Parties.

överenskommelse

andra

stiftning.

   

the

   
   

have

   
   
   
   
   
   

month

ment.

     
 
 
     

att

avtal.

engelska

ring

   
   
   
   

lag.

föreligga.

                     
                   
   
   
       
         
           
             
             
                 
         
   
   
     
       
         
     
               
                 
       
                   
   
   
       
                 
         
   
   
         
     
         
   
             
         
   
             
   
     
           
   
   
           
           
   
               
             
                 
   
   
   
   
   
     
               
   
   
     
             
                     
             
   
       
         
     
 
   
   
         
                   
         
   
   
     
                           
   
           
         
       
       
           
   
         
           
         
                       
         
             
   
           
       
     

this

Party.

Party.

avtal,

part.

Party”

narily

   
   
   

interests);

mutual

sätt:

stadigvarande

kommelse.

   
   

Party.

and

Party.

that

fråga,

vägnar,

drivs.

denna

   
   

other

part.

   
   
   
   
   
   
   
   

exercised.

utövar

   
   
   
   

denna

myndigheter.

   
   

denna

ning

Brittiska

sätt:

   

income.

inkomsten.

fruöarna.

   
   
   

avtalet.

the

the

lagstiftning.

           
         
   
   
         
   
   
   
   
   
           
           
     
   
   
     
   
   
     
         
         
   
   
   
   
     
   
   

month

   

ment.

engelska

ring

   
   
   
   
     

2009.

inte

avseende

Jungfruöarna.

räkningen.

3.1.

begäran.

avtalet.

med

samma.

annan

tjugo

     

kostnader.

denna.

     

fråga.

avtalet.

offentliga

     
   
   
   
   
     
   

artikel

fråga.

part.

offentliga

allmänna

hemvist.

anställd)

förstnämnda

praktikanter.

     

m.m.

Brittiska

domstolarna.